Disclaimer

Disclaimer untuk PerabotGarage

Jika Anda memerlukan maklumat lanjut atau mempunyai sebarang pertanyaan tentang penafian tapak kami, sila hubungi kami melalui e-mel di [email protected].

Disclaimer untuk PerabotGarage

Semua maklumat di laman web ini – PerabotGarage.com – diterbitkan dengan niat baik dan untuk tujuan maklumat am sahaja. PerabotGarage tidak membuat sebarang jaminan tentang kesempurnaan, kebolehpercayaan dan ketepatan maklumat ini. Sebarang tindakan yang Anda ambil ke atas maklumat yang Anda temui di laman web ini (pelbagai perabot), adalah atas risiko Anda sendiri. PerabotGarage tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian dan/atau kerosakan yang berkaitan dengan penggunaan laman web kami. Penafian kami dicipta dengan bantuan Penjana Penafian Dalam Talian dan Penjana Penafian Percuma.

Dari laman web kami, Anda boleh melawati laman web lain dengan mengikuti hiperpautan ke tapak luar tersebut. Walaupun kami berusaha untuk menyediakan hanya pautan berkualiti ke tapak web yang berguna dan beretika, kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan dan sifat tapak ini. Pautan ke tapak web lain ini tidak membayangkan cadangan untuk semua kandungan yang terdapat di tapak ini. Pemilik tapak dan kandungan mungkin berubah tanpa notis dan mungkin berlaku sebelum kami mempunyai peluang untuk mengalih keluar pautan yang mungkin telah menjadi ‘buruk’.

Harap maklum juga bahawa apabila Anda meninggalkan tapak web kami, tapak lain mungkin mempunyai dasar dan syarat privasi berbeza yang di luar kawalan kami. Sila pastikan Anda menyemak Dasar Privasi tapak ini serta “Syarat Perkhidmatan” mereka sebelum terlibat dalam sebarang perniagaan atau memuat naik sebarang maklumat.

Persetujuan

Dengan menggunakan laman web kami, Anda dengan ini bersetuju dengan penafian kami dan bersetuju dengan termanya.

Memperbarui

Sekiranya kami mengemas kini, meminda atau membuat sebarang perubahan pada dokumen ini, perubahan tersebut akan dipaparkan dengan jelas di sini.